Principen för en flygplansvinge - Ett flygplan vilar inte på vingarna

Man brukar förklara att flygplan flyger tack vare att det uppstår ett undertryck på vingens ovansida. Detta åstadkoms genom vingens profil. De välvda ovansidan gör att luften passerar snabbare här (den har ju längre väg att passera på samma tid). Strömningshastigheten blir sålunda högre på vingens ovansida. Detta leder , enligt Bernoullis lag, till att ett undertryck uppstår och det är detta undertryck som håller planet uppe*.

 

 

* Fast det är bara delvis sant. Vill du fördjupa dig i ämnet så ska du klicka här