Principen för en flygplansvinge - Ett flygplan vilar inte på vingarna

Man brukar förklara att flygplan flyger tack vare att det uppstår ett undertryck på vingens ovansida. Detta åstadkoms genom vingens profil. De välvda ovansidan gör att luften passerar snabbare här (den har ju längre väg att passera på samma tid). Strömningshastigheten blir då högre på vingens ovansida vilket, enligt Bernoullis lag, leder till ett undertryck, ett sug. Det är detta "uppåtsug" som håller planet uppe*.

 

 

* Fast det är bara delvis sant. Vill du fördjupa dig i ämnet så ska du klicka här