Nålmunstycken/emulsionsrör

Mikunis nålmunstycken är alla märkta på samma sätt: 3 siffror + 1 bokstav + 1 siffra. Tex 166-P6 där 166 är ett serienummer som anger att munstycket fysiskt sett skiljer sig från andra serier. P6 anger munstycksstorleken. Mellan varje bokstav (N, O, P, Q, R) är det 5/100 mm. Mellan varje siffra är det 5/1000 mm. Mikuni erbjuder endast följande storleksserie per bokstav: 0, 2, 4, 5, 6, 8. Ett P6-munstycke är 2.680 mm, ett Q6 2.730 mm. Ett Q5-munstycke blir 2.725 mm och ett O5 2.625 mm enligt mikunis sätt att räkna. Det minsta munstycket i 166-serien börjar på N0 (läs N-noll) och mäter 2.550 mm. Det största i denna serie heter R8 och mäter 2.790 mm.