Primitiva förgasare användes på de allra första flygmotorerna. Varvtalet ändrades genom att reglera luftmängden genom en lucka samtidigt som man med en spak justerade bränsletillförseln. Att få till rätt bränsleblandning var självklart inte lätt men tack vare motorns stora svänghjulsmassa snurrade motorn på även om blandningen inte alltid var korrekt. När piloter som tex Billy Bishop taxade ut till start använde de sig av "the blip switch", en strömbrytare på styrspaken som stängde av tändningen. Man fick dock tänka på att inte hålla in knappen för länge för då oljade stiften igen och motorn stannade.


Billy Bishop and a Nieuport 17 fighter in Filescamp, France