Rörlig venturi

Vi ska vattna rosenrabatten men trädgårdsslangen är för kort, strålen når inte fram. Vad gör vi? Först kanske vi försöker öppna kranen mer... men den var tydligen redan fullt öppnad. Då övergår vi till plan B. Vi klämmer åt slangöppningen och vips har vi en stråle som når ända fram!

Vad är det egentligen vi åstadkommer när vi klämmer åt slangen? Jo, vi minskar slangens area och ökar därigenom flödeshastigheten... vilket ger en stråle med bättre tryck. Det eftersträvade trycket kan således erhållas på två sätt: Antingen 1) genom att öppna kranen (=öka mängden vatten) eller 2) genom att klämma åt slangöppningen (=minska arean). I bägge fallen ökar strömningshastigheten.

Principen är densamma när det handlar om luft... och när det handlar om undertryck (jämför en dammsugare... Ju mindre slangöppning desto kraftigare sug!)
 

[DSC00487.JPG]