Luftmunstycket

Med stigande varvtal ökar gashastigheten vilket i sin tur ökar sugeffekten över nålmunstycket (bernoullis lag). I själva verket ökar suget med kvadraten på gashastigheten vilket innebär att man måste begränsa bränsleöverskottet som uppstår vid höga varvtal. Detta gör man med hjälp av huvudluftmunstycket eller main air jet, förkortat MAJ.

EXEMPEL:
Låt säga att motorn spikar på 3/4 gas. Vi provar med att höja nålen och lyckas bli av med spikningarna. Men nu går den för fett på 1/4 gas istället. Vi sätter tillbaks nålen och testar med ett större huvudmunstycke. Heureeka, spikningarna är borta!... men nu går den för fett på fullgas istället! En återvändsgränd? Nej, det är här vi tar hjälp av luftmunstycket. Vi monterar en storlek större och magrar på så sätt ur blandningen vid fullgas samtidigt som vi bibehåller rätt bränsleblandning på 3/4 gas.

Låt oss ta ett annat exempel. Motorn går bra på låg-, mellan- och fullgas men något för fett runt 3/4 gas. Om vi nu  sänker nålen kommer blandningen att bli för mager runt 1/4 gas. Lösningen i detta fall är att gå ner i storlek på både luftmunstycke och huvudmunstycke. Nu magrar vi ut blandningen vid 3/4 gas samtidigt som vi behåller rätt blandning på fullgas. 

  
Luftmunstycke