Förgasarprojekt-B23

 

Krav:

 1. Förgasarna ska flöda tillräckligt för 250 hk

 2. Varje cylinder ska matas av egen förgasare

 3. Bryggan ska kunna monteras utan vinklade insugsrör

 4. Förgasarna ska ha tätande packboxar kring trottelaxel

 5. Varje förgasare ska ha nållager

 6. MAJ och PAJ ska suga filtrerad luft

 7. Tillgång till munstycken och reservdelar ska vara god

 8. Ett effektivt filter ska få plats

 9. Priset för en komplett brygga får inte överstiga 20.000:-

 

Förgasarbryggor

Det finns flera förgasare som kan komma ifråga... men egentligen bara två leverantörer - Mikuni och Keihin.

MIKUNI:

 • RS40
 • HSR 42, 45 och 48
 • TMR/TDMR40 och 41

TDMR är sk downdraft-förgasare och monteras vinklade uppåt

KEIHIN:

 • FCR39
 • FCR41

Bägge dessa modeller finns som horisontella eller downdraft

 

Av Mikunis bryggor är RS40 den vanligaste. Dessa finns även i mindre varianter: RS34, RS36  och RS38. Dessa bryggor har många förespråkare pga sin relativa enkelhet och goda tillgång till munstycken och reservdelar. Priset är en annan sak som gör dessa förgasare populära. 9-10.000:- får man ge för en RS40. Dessa förgasare måste dock monteras horisontellt och eftersom vi strävar efter att hitta en brygga som kan monteras rakt mot B23:ans snedställda topp får vi leta efter några andra förgasare.TM45-2 Ansicht hinten HSR-förgasarna levereras endast som singel-förgasare men kan relativt enkelt sättas ihop till en brygga. Jag väljer bort även dessa förgasare  därför att de inte finns i downdraft-utförande. Priset för fyra lösa HSR42:or ligger på minst 13.000:-.

 

TDMR-förgasarna är mycket intressanta! De är dels av downdraft-typ och dels av rätt storlek (de finns i 41 mm). Dessutom är dessa förgasare det senaste (sista?) inom modern förgasarkonstruktion med sin ringa vikt, lagrade trottlar och sin "hypernozzle". Det sistnämnda handlar om ett speciellt utformat nålmunstycke som bidrar till effektivare emulsifiering. Med denna konstruktion undviker man att bränslet "klättrar" uppför trottelnålen. Väljer jag TDMR? Svaret är nej. Priset är helt enkelt för högt. Man får räkna med runt 18.000:- för en brygga som ändå måste byggas om! Dessutom har Mikuni missat en viktig sak på dessa förgasare. Luftinsläppet för MAJ (main air jet) och PAJ (pilot air jet) sker ofiltrerat. Munstyckena sitter oskyddade under och utanför tratten! Det finns visserligen en adapter som låter munstyckena matas med samma luft som förgasaren men då måste man bygga egna trattar!FCR-förgasarna från Keihin slutligen är de som är mest intressanta. Priset för en FCR41-brygga ligger ligger på 13-14.000:- (inkl trattar) vilket visserligen är dyrare än Mikunis RS-förgasare men å andra sidan är de downdraft, har lagrade trottlar och är av smoothbore-typ. Detta sistnämnda ger bättre flöde än vanliga förgasare. Tillgången på munstycken och reservdelar är heller inga problem. Jag kommer därför att utgå från en Keihin FCR41-brygga.


 
FCR41 färdig för dissekering


Patienten sövd och med axeln ur läge

Jag började med att lossa locket över trotteln på den vänstra förgasaren. Efter detta kom jag åt att frigöra den genomgående axeln från trotteln. Länkaget till denna sitter med en skruv (utan skalle) samt en låsmutter. Man får känslan av att det är en justerskruv men syftet med muttern tycks bara vara att låsa skruven. (Mikunis trottlar däremot sitter med en vanlig skruv, utan låsning men med ett noga draget moment). Härefter lossade jag de tre långa 5 mm insexskruvarna som går igenom rördistanserna och som håller ihop bryggan från bägge håll. Dessa skruvar är sex till antalet och är ihopdragna med hjälp av de gängade centrumdistanserna.
       Efter detta var det bara att lirka isär förgasaren från resten av bryggan (se bild). Nu lossade länkanordningen och trotteln gled ur förgasaren och rullade iväg över skrivbordet varpå ena hjulet lossade samtidigt som "motorhuven" (vacuum-release-plattan) ramlade av - som en gammal bil i en stumfilmsfars! På bilden syns  plattan till vänster och hjulet som lossnat till höger (de andra hjulen verkar sitta permanent monterade!).

FCR:s trottlar skiljer sig från sina mikunibröder i RS-förgasarna. För det första är FCR-trotteln "hjullagrad" vilket gör förgasaren mycket mer lättgasad än en konventionell förgasare. Länkaget har en inbyggd utväxling som gör att trotteln inte rör sig linjärt som på de flesta förgasare. Denna subtila konstruktionsdetalj gör att man får ett fördelaktigare och mer precist gassvar. En annan fördel med Keihins FCR-trottlar är att de har en inbyggd vacuum-release-platta (översättningshjälp!?). Detta gör att man slipper det som många Mikuni RS-användare upplevt, nämligen att trottlarna kan suga fast.

 

Nu börjar det likna nåt...

Här ligger nu förgasarbryggan färdig med alla specialtillverkade distanser och bränsleanslutningar. Extra långa insexskruvar, extra nållager och tätningar. Gemensam justering utifrån av PAJ är en option man kan få på denna brygga. Man slipper mao montera bort filter och trattar för att byta munstycken!
 

Tillbaka!