Förgasarjustering - Tvåtakt
Rätt förgasarjustering är när maximal prestanda uppnås vid alla varvtal utan att försämra driftsäkerheten. Med förgasarjustering avses hur stor blandningsmängd av bränsle som skall tillsättas insugsluften i förgasaren. Oljemängd enl. motortillverkarens rekommendation.

1. Nålmunstycke Reglerar i huvudsak 1/4-3/4 gas.
2. Trottelnål Finns i olika tjocklekar och taperingar (konicitet).
3. Trottel Trottelns avfasning påverkar bränsleblandningen runt 1/8-1/2 gas.
4. Lågfartsmunstycke Tydligast påverkan upp till 1/4 gas.
5. Huvudmunstycke Reglerar i huvudsak 3/4 gas och uppåt.
6. Luftskruv Justerskruv som reglerar mängden luft till lågfartmunstycket.

 

Vad påverkar förgasarjusteringen?
Kontrollera nedanstående punkter innan förgasarjustering:

Oljeinblandning Mer oljeinblandning ger magrare bränsleblandning. Obs! Obs! Obs!
 

Bränsle

 

Typ av bränsle påverkar hur förgasaren ska bestyckas. Kör du på E85 måste förgasaren bestyckas om. (Läs mer om E85 här!) Men kör du på 95 och vill börja köra på 98 oktan så behöver du inte tänka på att bestycka om.

 

Service Innan du börjar med att justera in förgasaren, kolla:
Luftfilter Rengör eller byt
Tändstift Nytt och av rätt sort (värmetal).
Tjuvluft Topplock, cylinderfot, insug, avgas, packningar och vevaxeltätningar.
Reeds

 

Skick och att dom är täta.
Yttre faktorer För racing måste ny förgasarjustering utföras på plats före tävling! Detta optimerar motorns prestanda med hänsyn till:
Höjd Låg höjd = Mer syre (fetare bestyckning)
Hög höjd = Mindre syre (magrare bestyckning)

Temp Varmt = Mindre syre (magrare...)
Kallt = Mer syre (fetare...)

Luft Fuktigt = Mer syre (fetare...)
Torrt = Mindre syre (magrare...)

Förgasarjustering
Här föjer en enkel handbok för förgasarjustering. Titta i tabellen till höger över de olika förgasardelarnas arbetsområden så förstår DU bättre hur det fungerar. Exemplen nedan utgår ifrån Mikunis rundtrottlade VM-förgasare. Men de flesta motorcykelförgasare fungerar på likartat sätt.
arbomr.jpg (25367 bytes)
 

 

lagfartmunsty.jpg (19890 bytes)

 

Rätt lågfartsmunstycke?

 1. Varmkör motorn
 2. Placera nålen i mittläget
 3. Skruva ut luftskruven 1.5 varv
 4. Justera tomgångsskruven så att cykeln  går på tomgång. (Springan under trotteln får inte vara större än 2 mm).
 • Vid rätt storlek ska du kunna hitta en "puckel" runt 1.5 varv ut där tomgångsvarvet är som högst. Dvs du ska kunna få varvet att sjunka BÅDE  när du skruvar ut och när du skruvar in luftskruven. Motorn skall nu svara rappt och utan fördröjning.
   
 • För stort lågfartsmunstycke: Om varvet sjunker när du skruvar in luftskruven men inte när du skruvar ut den så är lågfartsmunstycket för stort. Byt till mindre och prova igen.
   
 • För litet lågfartsmunstycke: Om varvet sjunker när du skruvar ut luftskruven men inte när du skruvar in den är lågfartsmunstycket för litet. Byt till större och prova igen.

 

nalmunstycke.jpg (14596 bytes)Rätt Nålmunstycke?

Om man är osäker på om man har rätt storlek på nålmunstycket kan man med fördel göra följande test:

 1. Ta bort huvudmunstycket (... eller ersätt det befintliga med ett som du borrat upp till 3.0 mm)
 2. Placera nålen i lägsta läget (clipset högst upp)
 3. Starta motorn och varmkör
 • Vid rätt nålmunstycke skall motorn under belastning (vid lugn körning på 2:an eller 3:an) gå att köra upp till 3/4 gas. Därefter ska den gå "in i väggen" pga för mycket soppa.
   
 • Vid för stort nålmunstycke går motorn bara att köra upp till 1/2 gas innan den storknar pga för mycket bränsle.
   
 • Vid för litet nålmunstycke kommer motorn att vilja varva längre än till 3/4 gas. Man kan tom tycka att "det är ju så här den ska gå!"... men då är nålmunstycket för litet! Glöm inte att huvudmunstycket ska ta hand om blandningen från 3/4 gas till WOT!

 

huvudmunsty.jpg (22041 bytes)


Rätt huvudmunstycke?
 1. Utför tidigare beskrivna justeringar först
 2. Montera huvudmunstycket
 3. Placera trottelnålen i mittenläget
 4. Starta motorn och varmkör
 • Rätt storlek: Motorn går rent och svarar direkt på gasen. Tändstiftet är gyllenbrunt.
   
 • För stort: Motorn accelererar segt till toppvarv med ett dovt ljud, ryker och vill inte "sjunga ut". Tändstiftet är åt det svarta hållet. Byt till mindre huvudmunstycke.
   
 • För litet: Motorn accelererar bra upp till halv gas. Sedan kanske den hackar till innan den når toppvarv. Vid snabbt pådrag vill motorn dö eller tappa andan. Om du kör fullt och slår av ett uns på gasen tycks motorn få mer kraft. Tändstiftet är vitt. Byt till större munstycke.

trottelnal.jpg (15989 bytes)  

Rätt Trottelnål?

Nålen byter man när endast en begränsad del av nålunstyckskretsen levererar fel blandning. Det kan tex vara så att motorn får för mycket den första fjärdedelen. I detta fall försöker man hitta en nål som är något tjockare den raka biten (denna diameter hittar man ca 15 mm nedanför clipsspåren).

Om motorn istället får för lite den första fjärdedelen kan man prova med att höja nålen ett snäpp. Om detta inte hjälper får man hitta en nål som är smalare den första raka biten... Och nu vi talar hundradelar!

Om motorn får för lite bränsle kring halv gas, väljer man en nål vars tapering (konicitet) börjar något tidigare... eller en nål med kraftigare tapering (blir smalare mot slutet)

 


trottel.jpg (14254 bytes)  

Rätt trottelskärning?

Trottelns storlek - eller skärning - inverkar mellan 1/8 och 1/2  gas. Trottlar finns i olika storlekar (från 1.0 till 3.5). Storleken är detsamma som höjden på avfasningen (... eller cut away som det heter på engelska). Ju större cut away desto magrare blandning. En trottel märkt 2.5 har en cut away på 2.5 sextondels tum (eller = 3.97 mm) och en trottel märkt 1.5 har en cut away på 2.38 mm. Den sistnämnda trotteln ger fetare blandning i övergången mellan lågfartskretsen och nål/nålmunstyckskretsen.


Illustrationerna i denna artikel är hämtade från
http://www.gsons-motor.se/