Principen om atmosfärisk jämvikt - Ett högre tryck strävar alltid mot ett lägre.

Detta är ingenting vi går och tänker på men det förklarar varför ballongen som vi håller på att blåsa upp far iväg när vi släpper taget. Det högre trycket i ballongen strävar mot det lägre utanför.

Principen  gäller också för den svåröppnade honungsburken. Det lägre trycket inuti burken gör det nästan omöjligt att skruva av locket... Därför bänder vi försiktigt upp en glipa mellan glaset och locket. Klicket du hör när du gör detta bekräftar principen. Det högre trycket utanför dras till det lägre trycket inuti burken. Tryckskillnaden jämnas ut och locket  skruvas av lätt som en plätt med sylt!