iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Bränsletörst
... som inte beror på bränsleläckage, att bromsarna ligger på eller för lågt lufttryck i däcken
 

.Igensatt luftfilter

.Avgasrör/ljuddämpare igentäppt

.För stort huvudmunstycke

.För stort nålmunstycke

.För stort lågfartsmunstycke

.Felaktig eller för högt placerad nål

.För hög flottörnivå

.Läckande nålventil

.Otät chokekrets

 

Om din motorcykel har vakuumstyrd bränslekran kan membranet här vara trasigt. Då suger motorn i sig bränsle istället för att bidra med vakuum.