iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Problem
... från tomgång upp till 1/3 gas:


Motorn tvekar och vill nysa vid gaspådrag:

.För litet (eller skräp i) lågfartsmunstycke

.För stort luftmunstycke (PAJ)

.För stor trottelskärning (cut away)

.För grov trottelnål... eller placerad i för lågt läge

.För litet nålmunstycke

.Felaktigt justerad acc.pump (4-takt)

.För låg flottörnivå

.Smutsflaga som täpper till nålventilen

.För hög oljeinblandning (2-takt)

 

Motorn ryker och bluddrar vid gaspådrag:

.För stort lågfartsmunstycke

.För litet luftmunstycke (PAJ)

.För liten trottelskärning (cut away)

.För smal trottelnål... eller placerad i för högt läge

.För stort nålmunstycke

.Igensatt luftfilter

.Otät nålventil

.För hög flottörnivå

.Felaktigt justerad acc.pump