iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Problem
...från 3/4 gas och uppåt
 

Misständer på WOT (fullgas)
(Stiften är vita efter en fullgasrepa. Går bättre med choken aktiverad)
 

.Igensatt huvudmunstycke

.För litet huvudmunstycke

.För litet nålmunstycke

.För stort luftmunstycke (MAJ)

.Skräp i nålventil (flottörnål)

.Skräp i bensinslang/filter

.Bristfällig tank- eller flottörhusventilation

.För liten nålventil

.För låg flottörnivå

.Vatten i flottörhuset


 

Vill inte varva ur på WOT
(Stiften är svarta efter en fullgasrepa. Går sämre med choken aktiverad)
 

.För stort huvudmunstycke (eller det saknas)

.Trotteln öppnar inte helt

.Igensatt luftfilter

.Igensatt eller för litet luftmunstycke (MAJ)

.Läckande chokekrets

.För hög flottörnivå

 

Spikar under belastning
Förutsatt att problemet inte är tändningsrelaterat
 

.För litet huvudmunstycke

.För litet nålmunstycke (... om spikningarna uppstår runt 1/2 och 3/4 gas)

.För stort MAJ (... om spikningarna uppstår kring rödmarkering)

.Fel nål eller nålen i för lågt läge (... om spikningarna uppstår runt 1/4 och 1/2 gas)

.För låg flottörnivå

.Otillräcklig bränsletillförsel