iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Svarar inte
... visar tecken på att gå magert

 

.För litet lågfartsmunstycke (förgasaren nyser, avgassmällar vid avslag)

.Lågfartskretsens luftmunstycke (PAJ) för stort

.För stor trottelskärning (cut away)

.Trottelnålen för grov eller i för lågt läge

.För litet nålmunstycke

.För litet huvudmunstycke

.Acc.pumpen ur funktion (nyser vid kraftigt påslag)

.Otillräcklig tank- eller flottörhusventilation

.För låg flottörnivå

.Igensatt bränsleslang/bränslefilter

 

... visar tecken på att gå fett


.För stort lågfartsmunstycke (avgassmällar vid påslag)

.För litet luftmunstycke i lågfartskretsen (PAJ)

.För liten trottelskärning (cut away)

.Trottelnålen för smal eller i för högt läge

.För stort nålmunstycke

.Acc.pumpen feljusterad (ger för mycket vid påslag!)