iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Problem
... mellan 1/4 och 3/4 gas
 

... och tecken på att gå magert

.Skräp i nål-eller huvudmunstycke

.För trubbig nål eller nålen i för lågt läge

.För litet nålmunstycke

.Skräp i huvudmunstycke, nålventil eller bränsleslang (... symtomen förvärras med ökat gaspådrag)

.För liten storlek på nålventil

.Otillräcklig tank- eller flottörhusventilation (... symtomen förvärras med ökat gaspådrag)

.För låg flottörnivå

 

... och tecken på att gå för fett

.Slitet eller för stort nålmunstycke

.Felaktig nål (för smal) eller nålen för högt placerad

.För stort huvudmunstycke (varvar inte heller ur på fullgas)

.För hög flottörnivå