iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Nysande förgasare

.Tjuvluft mellan förgasare och motor

.Igentäppt chokekrets (gäller vid uppstart)

.Skräp i lågfartskretsen

.För litet lågfartsmunstycke

.För stort luftmunstycke (PAJ)

.Luftskruven för långt utskruvad (2-takt)

.Bränsleblandningsskruven för långt inskruvad (4-takt)

.För låg flottörnivå

.Felaktigt ventilspel... gäller både avgas och insug (4-takt)

.Luftläckage i vevhus eller cylinderfot (2-takt)

 

... vid större gaspådrag:

.Tjuvluft mellan förgasare och motor

.Skräp i nål- eller huvudmunstycke

.För litet nålmunstycke eller huvudmunstycke

.Skräp i tank, bränsleslang eller nålventil (flottörnål)

För liten nålventil

.Vakuumlås i tank eller flottörhus