iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Tomgångsproblem
... vid varm motor

Hög tomgång:

.Felaktigt ställd tomgångsskruv

.Tjuvluft mellan förgasare och motor

.Läckande spjällaxel

.Felaktig flottörnivå

.Trotteln bottnar inte (kärvande gasvajer?)

 

Trög att återvända till tomgång:

.Kärvande spjällaxel, trottel eller gasvajer

.Felaktigt lågfartsmunstycke

.Läckande spjällaxel

På vissa förgasare vars trottlar inte vilar på "eget" trottelstopp utan har tomgångsregleringen placerad tidigare upp i länkaget (såsom tex på den äldre varianten av Mikuni TM40) kan uppvisa detta fenomen.

 

Vandrande tomgång:

.Skräp i tomgångskretsen

.Tjuvluft mellan förgasare och motor

.Läckande vevhus eller cylinderfotspackning (2-takt)

.Felaktig flottörnivå

 

Ingen tomgång:

.Feljusterad tomgångsskruv

.Felaktigt lågfartsmunstycke

.Felaktigt eller igensatt luftmunstycke (PAJ)

.Skräp i lågfarts-/tomgångskretsen

.Felaktig flottörnivå

.Otät nålventil

.Igentäppt luftfilter