iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

Felsökning
Besvara först nedanstående frågor. Sedan kan du övergå till att välja i menyn här ovan.
 

 1) Har jag gnista?

 2) Står tändningen rätt?

 3) Uppstod felet utan förvarning?


... eller efter att jag mekat med hojen?
Ofta beror felen på något vi själva gjort eller glömt att göra. Var metodisk!  Det kan vara frestande att gripa sig an med själva mekandet men du vinner på att sortera de grå cellerna först!