iSvårstartad   iFörgasareninyser   iAvgassmällar   iTomgångsproblem
iLågfartsproblem   iProblemiihalvgas  iProblemividifullgas
iDåligirespons   iTörstig   iAttiläsaitändstift

 

 

Blött stift

... beror ofta på tändningsfel. Även om tändstiftet ger gnista vid kontroll så behöver detta inte vara fallet när det är iskruvat. Bristfälliga tändningskomponenter kan göra att gnistan uteblir under kompression. Dessutom måste gnistan komma vid rätt tidpunkt!

Men om tändningen nu är OK och stiftet ändå blir blött kan det handla om 1) otät nålventil  2) att ett munstycke har lossnat och ligger och skramlar i botten på flottörhuset  3) att du kör med bränslepump utan att ha bytt till rätt storlek på nålventil  4) Om din motorcykel har vakuumstyrd bränslekran kan membranet här vara trasigt. Då suger motorn i sig bränsle istället för att bidra med vakuum.
 

Se skillnad på blött och oljigt!

Det ovan sagda gäller alltså om stiftet är blött av bensin, INTE olja. Om stiftet är oljigt (se bild nedan) kan detta beror på läckande ventilstyrningar, dåliga kannringar, sliten cylinder, läckage mellan transmission/växellåda/vevhus (det sistnämnda gäller tvåtakt).
 

wpe32.jpg (6932 bytes)

Läs mer om hur du läser stift här!

 

 

Hur ser stiftet ut?

Torrt

Blött

Sotigt